หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ของ อบต.อุ้มผาง ติดต่อ/สอบถามได้ที่ 055-561416
 
 
 
 
เรื่อง หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ในกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน การสมัครเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
 

เรียน  นายก อบต.อุ้มผาง
   เนื่องด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออุ้มผาง  การดำเนินการสมัครเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”และส่งหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ในกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน ซึ่งจากการสมัครจะได้รับการตอบรับหมายเลขสมาชิก ตามที่สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้แจ้งให้สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๒(สค)/๖๙๗ นั้น กศน.อำเภออุ้มผางได้ดำเนินการตามข้างต้น จึงส่งหนังสือแบบฟอร์มรับรองการใช้ประโยชน์ในกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน การสมัครเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์ ให้ อบต.อุ้มผางรับรอง ดังหลักฐานที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
(ทาง กศน.อำเภออุ้มผางจะประสานงานเป็นหนังสือ * * * กครั้งหนึ่ง

เขียนโดย   คุณ นายชัยณรงค์ ลุงส่าง กศน.อำเภออุ้มผาง ผู้ประสานงาน

วันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 10.46 น. [ IP : 125.25.219.74 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)