ท่านต้องการให้ อบต.อุ้มผางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 20 )
58.82%
ด้านสาธารณูปโภค ( 4 )
11.76%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 3 )
8.82%
การบริการประชาชน ( 2 )
5.88%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 5 )
14.71%