หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล อุ้มผาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.อุ้มผาง
น้ำตกทีลอจ่อ
น้ำตกปะหละทะ
ดอยหัวหมด
น้ำตกทีลอซู
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลอุ้มผาง
วัฒนธรรมประเพณี
องค์การบริหารส่วนตำบล
อุ้มผาง
อำเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก
63170
1
2
3
 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ของ อบต.อุ้มผาง ติดต่อ/สอบถามได้ที่ 055-561416
 
 
 
 
 
 
     
  ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
  ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอกคลองส่งน้ำระบบชลประทาน อ่างเก็บน้ำ ฝายน้ำล้น สระน้ำสาธารณะฯลฯ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ เพื่อประโยชน์ในการอุปโภค การเกษตร การประมง
  ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง ซ่อมแซม ประปา เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
  ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าให้ทั่วถึงประชาชน
  ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณูปโภค ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ทั่วถึง
 
 
 
 
     
  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมให้รวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
  ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยการใช้ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามแนวพระราชดำริและหลักเศรษฐกิจ ชุมชนพึ่งตนเอง
  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
 
 
 
 
     
  ส่งเสริม สนับสนุนสื่อการเรียน อุปกรณ์กีฬา เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อยกระดับการให้มีมาตรฐานขึ้น
  พัฒนา ปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุด ห้องสมุดประชาชน สนามเด็กเล่น สนามกีฬา
  ส่งเสริม สนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน แก่เด็กยากจน
  ส่งเสริม สนับสนุน อาหารกลางวัน อาหารเสริม แก่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
 
 
 
     
  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฟื้นฟูกิจกรรม เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น ศาสนาสถาน สถาปัตยกรรมของท้องถิ่น