หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.อุ้มผาง
น้ำตกทีลอจ่อ
น้ำตกปะหละทะ
ดอยหัวหมด
น้ำตกทีลอซู
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลอุ้มผาง
วัฒนธรรมประเพณี
องค์การบริหารส่วนตำบล
อุ้มผาง
อำเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก
63170
1
2
3
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ของ อบต.อุ้มผาง ติดต่อ/สอบถามได้ที่ 055-561416
 
 
 


นายอัครเดช ปาอ้าย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง
โทร : 0643531236
 
 


นางอรนุช ศรีเวียง
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม
โทร : 0819728335


นายทวี มูลแก้ว
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานประจำรถขยะ


นายรวย สายนวน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจัดเก็บขยะ


นายปณิธาณ คำจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ


นายประลอง สายนวน
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานประจำรถขยะ


นางสาวเบญจพร จำรัสพงษ์เจริญ
พนักงานจ้างทั่วไป
คนสวน