หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.อุ้มผาง
น้ำตกทีลอจ่อ
น้ำตกปะหละทะ
ดอยหัวหมด
น้ำตกทีลอซู
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลอุ้มผาง
วัฒนธรรมประเพณี
องค์การบริหารส่วนตำบล
อุ้มผาง
อำเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก
63170
1
2
3
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ของ อบต.อุ้มผาง ติดต่อ/สอบถามได้ที่ 055-561416
 
 
 


นายอัครเดช ปาอ้าย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง
โทร : 0643531236
 
 


นางจันทนา คำวงษ์
นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0872025870


นางพิมพ์ใจ ทายาทกวิน
ครู คศ.๒
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วห้าง


นายสุรชัย พรมมาเตียม
ครู คศ.๒
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ้มผาง


นางพรนภา วิระสะ
ครู คศ.๑
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ละมุ้งคี (สาขาเดลอปอบอ)


นางสาววันเพ็ญ ศรีเวียง
ครู คศ.๑
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเซปะหละ


นางรัศมี ฉายานามชัย
ครู คศ.๑
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปโดทะ


นางวรรณพร ปานอินทร์
ครู คศ.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะหละทะ