หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.อุ้มผาง
น้ำตกทีลอจ่อ
น้ำตกปะหละทะ
ดอยหัวหมด
น้ำตกทีลอซู
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลอุ้มผาง
วัฒนธรรมประเพณี
องค์การบริหารส่วนตำบล
อุ้มผาง
อำเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก
63170
1
2
3
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ของ อบต.อุ้มผาง ติดต่อ/สอบถามได้ที่ 055-561416
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ต้าน   งานบริการเปลี่ยน-ย้ายมาตรน้ำประปา และปรับภูมิทัศน์ ดูแลความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะริมเมย   1 ธ.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564   1 ธ.ค. 2564 26
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ต้าน   เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ออกสำรวจข้อมูลครัวเรือนประชาชน เพื่อจัดทำโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน   1 ธ.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองบัวเหนือ   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565   1 ธ.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านตาก   การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542   1 ธ.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยกกระบัตร   ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยกกระบัตร   1 ธ.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มพร้อมตัวอย่างการกรอกข้อมูล ต่างๆ ทางเว็ปไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง   1 ธ.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มหาวัน   ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขต อบต.มหาวัน ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและิส่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี 2565.   1 ธ.ค. 2564 7
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุผาแดง      1 ธ.ค. 2564 7
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุผาแดง   การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2566   1 ธ.ค. 2564 9
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 3,809