หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.อุ้มผาง
น้ำตกทีลอจ่อ
น้ำตกปะหละทะ
ดอยหัวหมด
น้ำตกทีลอซู
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลอุ้มผาง
วัฒนธรรมประเพณี
องค์การบริหารส่วนตำบล
อุ้มผาง
อำเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก
63170
1
2
3
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ของ อบต.อุ้มผาง ติดต่อ/สอบถามได้ที่ 055-561416
 
 
 

 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุนชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (กิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่เป้าหมาย)  
 

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง
ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุนชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (กิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่เป้าหมาย) ณ ศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบของหมู่บ้าน
1. ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารขยะ โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา
2. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
3. ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล
วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง
- เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวการการจัดการขยะที่ยั่งยืน
- เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนได้นำแนวคิดและความรู้ที่ได้ไปประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนให้เกิดความยั่งยืนและเป็นชุมชนปลอดขยะในอนาคต
#จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2565 เวลา 16.14 น. โดย คุณ โชติกา พวงสมบัติ

ผู้เข้าชม 52 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/13

ลำดับภาพที่ 2/13

ลำดับภาพที่ 3/13

ลำดับภาพที่ 4/13

ลำดับภาพที่ 5/13

ลำดับภาพที่ 6/13

ลำดับภาพที่ 7/13

ลำดับภาพที่ 8/13

ลำดับภาพที่ 9/13

ลำดับภาพที่ 10/13

ลำดับภาพที่ 11/13

ลำดับภาพที่ 12/13

ลำดับภาพที่ 13/13
<<
>>
X