หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ของ อบต.อุ้มผาง ติดต่อ/สอบถามได้ที่ 055-561416
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง  
 

เรื่อง  การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่างมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง  3  ปี  (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563)ในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติดังนี้
สำนักปลัด
1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  จำนวน  1  ตำแหน่ง
กองคลัง
1. เจ้าพนักงานพัสดุ      ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  จำนวน  1  ตำแหน่ง  
2. เจ้าพนักงานธุรการ    ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  จำนวน  1  ตำแหน่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 10.15 น. โดย คุณ โชติกา พวงสมบัติ

ผู้เข้าชม 10 ท่าน