หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล อุ้มผาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.อุ้มผาง
น้ำตกทีลอจ่อ
น้ำตกปะหละทะ
ดอยหัวหมด
น้ำตกทีลอซู
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลอุ้มผาง
วัฒนธรรมประเพณี
องค์การบริหารส่วนตำบล
อุ้มผาง
อำเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก
63170
1
2
3
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ของ อบต.อุ้มผาง ติดต่อ/สอบถามได้ที่ 055-561416
 
 
 

 
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  
 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
  นายวีระ ยอดเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอุ้มผาง ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารพร้อมข้าราชการและพนักงานบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลอุ้มผาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลอุ้มผาง

  ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสํานึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่ องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน และ ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแจ้งให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลอุ้มผางทุกคน ไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจําเป็นไม่อาจ หลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกํานัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าประชุมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตําบลอุ้มผาง จํานวน 50 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.พ. 2567 เวลา 16.46 น. โดย คุณ โชติกา พวงสมบัติ

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X