หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.อุ้มผาง
น้ำตกทีลอจ่อ
น้ำตกปะหละทะ
ดอยหัวหมด
น้ำตกทีลอซู
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลอุ้มผาง
วัฒนธรรมประเพณี
องค์การบริหารส่วนตำบล
อุ้มผาง
อำเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก
63170
1
2
3
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ของ อบต.อุ้มผาง ติดต่อ/สอบถามได้ที่ 055-561416
 
 
 


นายณธสิษฐ์ วงศ์พนาสวรรค์
ประธานสภา
โทร : 0930141348
 


นายยุทธชัย เดชสกุลไพร
รองประธานสภา
โทร : 0936197222


นายอัครเดช ปาอ้าย
เลขานุการสภา
โทร : 0643531236
 
 


นายบุญครอง ตุลยาภิบาล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ตำบลอุ้มผาง
โทร : 0932837349


นางบัวไหล กานดา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ตำบลอุ้มผาง
โทร : 0904531749


ด.ต. สมโภชน์ ขาวหอม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ตำบลอุ้มผาง
โทร : 0878414798


นายศิวัช ฉายานามชัย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ละมุ้ง
โทร : 0979358004


นายภูเบศท์ ดารินทร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ละมุ้ง
โทร : 0981814767


นายเส้นทอง ยอดสกุลเกียรติ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ละมุ้ง
โทร : 0979417587


นายพริก มาลีศรีอมร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ละมุ้ง
โทร : 0932395679


นายศักดิ์ชาย ศรีสุขสันต์คีรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ละมุ้ง
โทร : 0817403866


นายธนะโชติ เกียรติกิตินันท์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ละมุ้ง