หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.อุ้มผาง
น้ำตกทีลอจ่อ
น้ำตกปะหละทะ
ดอยหัวหมด
น้ำตกทีลอซู
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลอุ้มผาง
วัฒนธรรมประเพณี
องค์การบริหารส่วนตำบล
อุ้มผาง
อำเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก
63170
1
2
3
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ของ อบต.อุ้มผาง ติดต่อ/สอบถามได้ที่ 055-561416
 
 
 


นางสมหวัง ยอดเมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง
หมู่ที่ 1 บ้านอุ้มผาง ตำบลอุ้มผาง
โทร : 086-201-8887
 


นายวินัย ฉัตรสุภาพงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง
หมู่ที่ 2 บ้านแปโดทะ ตำบลอุ้มผาง
โทร : 062-248-9179


นางกานดา ดนุพงศ์อมร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง
หมู่ที่ 3 บ้านกิ่วห้าง ตำบลอุ้มผาง
โทร : 082-887-5079
 
 


นายบัณฑิต จำเริญเกษตรกิจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง
หมู่ที่ 4 บ้านอุ้มผางคี ตำบลอุ้มผาง
โทร : 098-637-2599


นายกิตติพงษ์ ดลจิตรคณาสิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง
หมู่ที่ 5 บ้านยะโม่คี ตำบลอุ้มผาง
โทร : 098-781-3425


นายสมบัติ ศิริพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง
หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ท่าแพ ตำบลอุ้มผาง
โทร : 090-449-9126


นายไพศาล โชคบุญไพศาล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง
หมู่ที่ 1 บ้านปะหละทะ ตำบลแม่ละมุ้ง
โทร : 096-359-8798


นายภูเบศท์ ดารินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง
หมู่ที่ 2 บ้านแปโดทะ ตำบลแม่ละมุ้ง
โทร : 098-181-4767


นายเส้นทอง ยอดสกุลเกียรติ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง
หมู่ที่ 3 บ้านป่าพลู ตำบลแม่ละมุ้ง
โทร : 097-941-7587


นายจุฬา ธรรมกิตติวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง
หมู่ที่ 4 บ้านแม่ละมุ้งคี ตำบลแม่ละมุ้ง
โทร : 093-475-3074