หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล อุ้มผาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.อุ้มผาง
น้ำตกทีลอจ่อ
น้ำตกปะหละทะ
ดอยหัวหมด
น้ำตกทีลอซู
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลอุ้มผาง
วัฒนธรรมประเพณี
องค์การบริหารส่วนตำบล
อุ้มผาง
อำเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก
63170
1
2
3
 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ของ อบต.อุ้มผาง ติดต่อ/สอบถามได้ที่ 055-561416
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง ตั้งอยู่เลขที่ 268 หมู่ที่ 3 ถนนอุ้มผาง-กิ่วห้าง ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63170 อยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภออุ้มผาง 3 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอแม่สอด 164 กิโลเมตร และห่างจาก ตัวจังหวัดตาก 249 กิโลเมตร อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 468 เมตร ที่พิกัด 85300 โดยประมาณ ตำบลอุ้มผางมีเนื้อที่ทั้งหมด 2,477 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ไร่ ประมาณ 1,548,125 ไร่
 
  ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลโมโกรตำบลแม่กลอง จังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง  
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
  ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลโป่งน้ำร้อน และตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน และตำบลปางตาไว กิ่งอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลหนองหลวงและตำบลแม่กลองตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
 
 
 
ประชากรทั้งสิ้น 5,937 คน
  ประชากรชาย จำนวน 3,113 คน คิดเป็นร้อยละ52.43
  ประชากรหญิงจำนวน 2,824 คน คิดเป็นร้อยละ 47.57
จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,181 ครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 2.40 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม เพาะปลูกและปศุสัตว์
 
 
  รีสอร์ท จำนวน 27 แห่ง
  โรงสี จำนวน 2 แห่ง
  อู่ซ่อมรถ จำนวน 5 แห่ง
  ร้านค้า,ร้านอาหาร จำนวน 41 แห่ง
  ท่าทราย จำนวน 3 แห่ง
  บ้านเช่า จำนวน 6 หลัง
 
 
ภูมิอากาศ อุณหภูมิเฉลี่ย 25.4 องศาเซลเซียส ต่ำสุด เดือนธันวาคม4.5-9.4 องศาเซลเซียส สูงสุดเดือนเมษายน 25-27 องศาเซลเซียส ปริมาณ น้ำฝนเฉลี่ย 1,395.3 มิลลิเมตร จำนวนฝนตกเฉลี่ย 154 วันในรอบปี
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  0   อุ้มผาง 76 81 157 0  
1   อุ้มผาง 677 612 1,289 617
  2   แปโดทะ 107 109 216 77  
3   กิ่วห้าง 514 506 1,020 350
  4   อุ้มผางคี 188 168 356 88  
5   ยะโม่คี 227 207 434 125
  6   ใหม่ท่าแพ 241 184 425 282  
      รวม 2,030 1,867 3,897 1,539  
**ประชากรตำบลอุ้มผาง ข้อมูลจาก สำนักทะเบียนอำเภออุ้มผาง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563**
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   ปะละทะ 400 365 765 301  
2   เขปละ 344 327 671 149
  3   ป่าพู 57 37 94 38  
4   แม่ละมุ้งคี 282 228 510 154
      รวม 1,083 957 2,040 642  
**ประชากรตำบลแม่ละมุ้ง ข้อมูลจาก สำนักทะเบียนอำเภออุ้มผาง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563**
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง ตั้งอยู่ในพื้นที่รอยตะเข็บของแถบเศรษฐกิจในแนวตะวันออก-ตะวันตกที่เชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและเมืองท่าดานัง กับเส้นทางไทย-พม่า-อินเดีย และมะละแหม่ง ที่ สามารถเชื่อมต่อกับท่าเรือน้ำลึกทวาย ระบบนิเวศน์มีความเชื่อมโยงกับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง แหล่ง มรดกโลก และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอื่นที่ต่อเนื่อง ภูมิสัณฐาน เป็นเขตภูมิสัณฐานที่เรียกว่า “เขตภูมิประเทศ” ที่เป็น เทือกเขาและหุบเขาภาคตะวันตก เป็นทิวยาวต่อเนื่องเรียงซ้อนกันเป็นทิว และมีหุบเขาที่เกิดจากรอยเลื่อนทรุดต่ำที่ เป็นพื้นราบแคบๆ ระหว่างหุบเขาลึกและก่อให้เกิด น้ำตก ทิวทัศน์ และช่องวิว ที่มีคุณค่าทางการท่องเที่ยวในเชิง นิเวศน์ ที่เป็นที่ราบระหว่างหุบเขาแคบๆ แบบลูกฟูก ที่สลับกับแม่น้ำและลำน้ำสายสั้น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการทำนา พืชไร่ พืชสวน และการปศุสัตว์